Dědíte i dluhy? Dejte si pozor na úroky

V dědickém řízení se rozdělí majetek zesnulého příbuzného. Než však řízení proběhne, je třeba učinit několik kroků k jeho ochraně.

Dědictví nepředstavují jen finance, nemovitosti a jiný hmotný či nehmotný majetek. Patří sem i dluhy. Pokud se dědic rozhodne přijmout dědictví, musí počítat s tím, že na něj přejdou například i úvěry, které zůstavitel měl. Ušetřit ale lze například na úrocích z prodlení. Stává se totiž, že dědicové zapomenou na to, že součástí dědictví bude i úvěr či hypotéka, a banku neinformují o úmrtí příbuzného.

S bankou nebo jinou institucí, od které měl zesnulý půjčené peníze, je třeba proto komunikovat nejen v souvislosti s bankovním účtem. V případě, že měl zůstavitel úvěr nebo hypotéku, banky příbuzným doporučují, aby co nejdříve banku informovaly o úmrtí blízkého a předložily úmrtní list. Banka na základě této informace přestane posílat upomínky a další korespondenci související s úvěrem. U úvěrů, kde byl zesnulý klient jediným dlužníkem, zastavuje banka úroky z prodlení na úvěru.

Neinformování banky o úmrtí klienta může mít za následek zpoždění se splátkami a následné placení upomínek. V úvahu je třeba vzít, že není možné splácet z účtu zesnulého klienta až do konce dědického řízení, jelikož i tento účet je předmětem dědického řízení. Pozůstalí mají možnost vkládat peníze přímo na úvěrový účet.

Busy with her tax return filing

V případě, že upřednostňují vyplacení úvěru, nemusí čekat na konec dědického řízení. Přistoupit k závazku mohou ještě před zahájením dědického řízení podepsáním dohody o přistoupení k závazku. Od tohoto okamžiku mohou s úvěrem nakládat jako dlužníci včetně všech změn na úvěru. Mají možnost přizpůsobit podmínky splácení úvěru své situaci a překlenout období dědického řízení bez následků.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram