Hodnota bodu pro úrazové dávky se zvýšila

Hodnota bodu, která je potřebná pro výpočet částky úrazových dávek, je v letošním roce 24,22 eura. V předchozím roce činila částku 22,66 eura, hodnota bodu se tedy zvýšila o 1,56 eura.

Hodnota bodu je důležitá při určení částky úrazových dávek – náhrady za bolest a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Při jejich výpočtu se vychází z bodového ohodnocení v lékařském posudku a z částky na jeden bod.

Hodnotu jednoho bodu určuje opatření resortu zdravotnictví, přičemž vychází z průměrné měsíční mzdy zaměstnance v hospodářství Slovenské republiky zjištěné Statistickým úřadem SR za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok na náhradu. Průměrná měsíční mzda zaměstnance v hospodářství SR zjištěná Statistickým úřadem SR za rok 2021 je 1 211 eur, přičemž hodnota jednoho bodu představuje 2 % z této částky.

Novou hodnotu bodu určenou pro tento rok použije Sociální pojišťovna jen při té náhradě za bolest a náhradě za ztížení společenského uplatnění, na kterou poškozenému zaměstnanci vznikl nárok po 31. prosinci 2021, a to jen v důsledku pracovního úrazu nebo zjištěné nemoci z povolání.

Náhrada za bolest

dávka, která se poskytuje jednorázově. Jejím účelem je kompenzovat bolest jako újmu způsobenou poškozením na zdraví následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jeho léčením nebo odstraňováním jeho následků.
Podmínky nároku: náhrada za bolest se poškozenému poskytuje na základě lékařského posudku, v němž posuzující lékař bodově ohodnotil bolest jako újmu způsobenou poškozením na zdraví následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jeho léčením nebo odstraňováním následků.
Výše dávky: Letos je pro určení částky náhrady za bolest platná hodnota bodu rovnající se částce 24,22 eura.
Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Different banknotes (dollar, euro, hryvnia) make money background

poskytuje se jednorázově. Jejím účelem je kompenzovat snížení možnosti společenského uplatnění jako újmu způsobenou poškozením na zdraví, které má prokazatelně nepříznivé následky pro životní úkony poškozeného, ​​k uspokojování jeho životních a společenských potřeb nebo k plnění společenských úkolů.
Podmínky nároku: poskytuje se na základě lékařského posudku, ve kterém posuzující lékař bodově ohodnotil ztížení společenského uplatnění jako stav v souvislosti s poškozením na zdraví, které má prokazatelně nepříznivé následky.
Výše dávky: letos je pro určení částky náhrady za ztížení společenského uplatnění platná hodnota bodu rovnající se částce 24,22 eura.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram