Jste OSVČ? Odstupné nedostanete

Zákoník práce mimo jiné ochraňuje zaměstnance iv případě skončení pracovního poměru a přiznává jim na rozdíl od OSVČ odstupné. Na jaké odstupné mají nárok?

Výpověď

Zaměstnanci, se kterým zaměstnavatel skončí pracovní poměr výpovědí z důvodů, že se zaměstnavatel nebo jeho část zrušuje nebo přemísťuje a zaměstnanec nesouhlasí se změnou dohodnutého místa výkonu práce, nebo se zaměstnanec stane nadbytečný vzhledem k písemnému rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení nebo o snížení stavu zaměstnanců s cílem zajistit efektivnost práce nebo o jiných organizačních změnách a zaměstnavatel, který je agenturou dočasného zaměstnávání, i pokud se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem ke skončení dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou byl dohodnut pracovní poměr na určitou dobu, nebo z důvodu, že zaměstnanec ztratil vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní práci, patří při skončení pracovního poměru odstupné nejméně v částce

jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval nejméně dva roky a méně než pět let
dvojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval nejméně pět let a méně než deset let
trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval nejméně deset let a méně než dvacet let
čtyřnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval nejméně dvacet let
propouštění, dávka v nezaměstnanosti, ztráta zaměstnání, výpověď, blondýna přemýšlí

Dohoda

Zaměstnanci patří při skončení pracovního poměru dohodou z důvodů, že se zaměstnavatel nebo jeho část zrušuje nebo přemísťuje a zaměstnanec nesouhlasí se změnou dohodnutého místa výkonu práce, nebo se zaměstnanec stane nadbytečný vzhledem k písemnému rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení nebo o snížení stavu zaměstnanců s cílem zajistit efektivnost práce nebo o jiných organizačních změnách a zaměstnavatel, který je agenturou dočasného zaměstnávání, i pokud se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem ke skončení dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou byl dohodnut pracovní poměr na určitou dobu, nebo z důvodu, že zaměstnanec ztratil vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní práci, odstupné nejméně v částce

jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval méně než dva roky
dvojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval nejméně dva roky a méně než pět let
trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval nejméně pět let a méně než deset let
čtyřnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval nejméně deset let a méně než dvacet let
pětinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnance trval nejméně dvacet let
výpověď, důchodce, práce, nezaměstnaný

Zaměstnanci, se kterým zaměstnavatel skončí pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodů, že zaměstnanec nesmí vykonávat práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, nebo pokud na pracovišti dosáhl nejvyšší přípustné expozice určené rozhodnutím příslušného orgánu veřejného zdravotnictví, náleží při skončení pracovního poměru odstupné v částce nejméně desetinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Entrepreneurs are receiving money that is a bribe of their partners with both of whom are corrupt in the company room.

Neplatí to, byl-li pracovní úraz způsoben tím, že zaměstnanec svým zaviněním porušil právní předpisy nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přestože s nimi byl řádně a prokazatelně seznámen a je znalost a dodržování se soustavně vyžadovaly a kontrolovaly, nebo pracovní úraz si způsobil zaměstnanec pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo psychotropních látek a zaměstnavatel nemohl pracovnímu úrazu zabránit.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram